מדיניות פרטיות

אודות שיא טרוול

שיא טרוול- פרופיל חברה

שיא טרוול  הוקמה בשנת 2006 והיא כיום חברת  תיירות מובילה  בשוק הדתי והחרדי בישראל ובעולם. שיא טרוול מתמחה במתן שירותים בתחום התיירות, נופש ופנאי לרבות הזמנות בחברות תעופה ובתי מלון, חבילות נופש, טיולים מאורגנים,  ועוד.

שיא טרוול, פועלת הן כסיטונאי והן כקמעונאי של שירותים מתחום הנסיעות. 

קמעונאות שיא טרוול

שיא טרוול מספקת את כל שירותי הנסיעות ליחידים,  לרשות לקוחותינו עומד גם מרכז הזמנות טלפוני מהמתקדמים בתחומו בארץ ואתר אינטרנט המאפשר קבלת מידע .

סיטונאות שיא טרוול

שיא טרוול  הינה סיטונאית מובילה בתחום הטיולים המאורגנים. לשיא טרוול  צוות של מדריכי טיולים מקצועיים ומנוסים ומחלקה המתמחה בטיולים איכותיים .המציעים מחירים אטרקטיביים לקהל לקוחותינו.

תיירות פנים

בתחום תיירות הפנים, שיא טרוול מתמחה במלונות בכשרות מהדרין, טיסות פנים, אטרקציות ובארגון טיולים ואירועים מיוחדים לקבוצות בארץ ובעולם. 

אמנת שירות

שיא טרוול  מתחייבת להוביל את התיירות והנופש לציבור הדתי והחרדי תוך הקפדה על רמה גבוה, וכשרות ברמה גבוה. שירות איכותי ואדיב ומחירים אטרקטיביים.

שיא טרוול  מתחייבת להציע את חבילות הנופש המשתלמות ביותר ללקוחות שלה על מנת להבטיח את התמורה  להשקעתם.

תנאים ואחריות

כללי:

חברת “שיא טרוול” (להלן : “החברה” ו/או  “שיא טרוול“) הינה חברה המארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי השירות השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה של הלקוח . שיא טרוול  מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות ובמסירות למסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא את ההתאמה למבוקש. מובהר בזאת, כי שיא טרוול לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלו, ומוסכם כי היא איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם (לרבות שביתות, ימי חג, מזג אויר או תקלות וכו’), העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע”י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ”י כל דין. יחד עם זאת, תפעל שיא טרוול  בנאמנות  ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, או בירור , 

האתר של שיא טרוול  כולל מידע מטעם “שיא טרוול ” וכן מידע מטעם צדדים שלישיים עליהם אין ל”שיא טרוול ” פיקוח. 

 “שיא טרוול ” אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, או טעות הכלולים במידע זה. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי “שיא טרוול ” על ידי צדדים שלישיים.[מלונות או חברות תעופה או כל גורם אחר]

ביטוח נוסעים:

לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען, כאשר רכישה זו תהיה באופן ישיר מול חברת הביטוח בה הנך מעוניין להפיק את פוליסת ביטוח הנסיעות שלך.  והאחריות על רכישת פוליסת ביטוח נסיעות הנה אחריות אישית של הלקוח .

עליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה. לידיעתך אין עשיית הפוליסה דרך סוכן הנסיעות מקימה לך עילה לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול. במקרה של תביעה עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. לתשומת לבך, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה. 

בנוסף כדאי ורצוי גם לבטח את הכבודה שברשותך.

מומלץ לנוסע לרכוש פוליסת ביטוח, בכל חברת ביטוח שימצא לנכון ו/או על פי המלצת הסוכן, ולבטח את עצמו ואת מטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה ו/או אלימות, שוד, גניבה ואבידה של המטען ו/או המסמכים, כגון כרטיסי הטיסה, הדרכון וכו’, שבלעדיהם הוא עלול להפסיד חלק מהטיול. אם הוא לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית הביטוח כאמור עליו בלבד וזאת על מנת לכסות את הנזקים אשר אינם כלולים באחריות המארגן עפ”י אמנות בין לאומיות והדין הכללי.

אנו מייעצים לנוסע לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל  הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך הטיול עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת סוכנות הנסיעות.

דרכונים ואשרות כניסה למדינה זרה:

באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת שיא טרוול  אם ברשותו דרכון, שאינו ישראלי.

הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת.

הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכל כיוצא בזה  הינן באחריות הנוסע בלבד.

לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא עם ברשותם דרכון נוסף (מדינה זרה) שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים.

מודגש כי באחריות הלקוח לוודא, כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ, וכי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מן וסוג שהוא שחלות על הלקוח.

על פי הוראות משרד הפנים נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראליים או בתעודות מעבר ישראליות, חייבים לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי.

בעלי תעודות מעבר (visa transit)- חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר.

חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר.

שיא טרוול ממליצה ללקוחותיה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ.

טיסות:

טיסות עשויות להיות גם טיסות סדירות ו/או טיסות שכר, פרטיהן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות חברות התעופה השונות אף לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלולים ופרטי חב’ התעופה.

האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן/ עיכוב כבודה הינם, עפ”י כל דין, על חברת התעופה בהתאם לנסיבות. לתשומת לב הלקוח יש לבצע בדיקה בפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את חב’ התעופה/ספקי השירותים.

באחריות הלקוח לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה הן על ידי בדיקה באתר רשות שדות התעופה והן על ידי בדיקה מול חברת התעופה בה הוא עתיד לטוס. יש להשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכונך בשינויים, ככל שאלו ימסרו ע”י חב’ התעופה.

במקרה של כל בקשה ו/או דרישה מיוחדת של לקוח תועבר הבקשה לספקי השירותים השונים או לחברת התעופה, אולם לא תהיה מחייבת למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תבוצע.

זמן הגעה לטיסות:

לידיעתך, המקובל על פי דרישות חברות התעופה הינו התייצבות בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס בטיסות בינלאומיות , וזאת מטעמי ביטחון וסידורי יציאה. לתשומת לבך, זמני בידוק הביטחון והטיסות משתנים מעת לעת ובהתאם לצרכים של מדינת היעד.

לפי הוראות חברות התעופה וספקי השירותים השונים, משקל הכבודה המותרת להעלאה למטוס בטיסות בינלאומיות היא 20 ק”ג מטען בתא המטען ו-8 ק”ג לתיק יד בתא הנוסעים, ובטיסות בתוך ישראל 10 ק”ג מטען בתא המטען ו-5 ק”ג לתיק יד בתא הנוסעים. למעט, חברות ה- Low Cost אשר תעריפי הכבודה ו/או כל שירות אחר נגבה בהתאם למדיניות החברה. חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע”פ שיקול דעתן הבלעדי.

אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו. אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף עדיין אין הדבר מהווה התחייבות לקבלת הכבודה באותה הטיסה. במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.

במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו”ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.

נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה-24 באישור רפואי בשפה האנגלית.

אשרור טיסת חזור – עליך לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך. עלייך האחריות למסור מספר טלפון בחו”ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו”ל בזמן האשרור, ולוודא כי יתן להשיגך באמצעות מספר טלפון זה בכל עת שהותך בחו”ל.

ילדים– על הלקוח ליידע את סוכן הנסיעות המטפל האם המזמין מבקש לכלול ילדים בנסיעתו. ככל שקיימת הנחה היא תהיה כפופה לגיל כפי שיקבע על ידי כל ספק שירותים.

העברות – כאשר חבילת הנופש שרכש הנוסע כוללת בחובה העברה משדה התעופה למלון המוזמן ומהמלון בסיום החופשה לשדה התעופה, יהא המארגן אחראי כלפי הנוסע בעבור אספקת שרות זה. באם לא סופק השרות הנ”ל על ידי המארגן מכל סיבה שהיא. במידה והסיבה לאי ביצוע העברה נובעת מסיבות הקשורות בנוסע יהא המארגן פטור מהחזר ההוצאה.

בתי מלון:

ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו”ל לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כזה, אחראי הגורם המספק את השירות להעביר את הנוסע למלון באותה רמה ו/או לספק שירות זהה לשירות שהובטח.

דרגות בתי המלון נקבעות באמצעות משרדי התיירות המקומיים בהתאם לכל מדינה ואינם ניתנים להשוואה במדינות שונות. פירוט הדירוג המופיע הינו בהתאם להצגת המוסדות באותה מדינה.

במקרה של בעיה יש לפנות או לשיא טרוול ו/או לבית המלון. הזמנות מיוחדות ומוקדמות ו/או חלוקת חדרים מיוחדים מתבצעת לפי הקיים ותלויה בתפוסת החדרים באותו מועד. כמו כן, כל בקשה שכזו תועבר על ידי שיא טרוול לידי הספק. בכל מקרה של בעיה ו/או תלונה תפעל שיא טרוול בבקשה על פי הנהלים הנהוגים.

שיבוץ או מיקום המזמין לחדר במלון מבוצע בפועל לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית המלון, כפי שיקבע בזמן אמת. שיא טרוול אינה יכולה להתחייב לחדר מסוג מסוים, באגף מסוים, או במבנה מסוים .

האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.

שיא טרוול  לא יכולה להתחייב על רציפות החדרים שבאותה הזמנה, אלא בהתאם להחלטת בתי המלון.

במקרה של בקשות מיוחדות תדאג שיא טרוול להעביר את הבקשות למלונות  או לספק השרות, אולם לא תהווה זו התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב. כל בקשה מיוחדת הנוגעת לצרכיו המיוחדים של המזמין תיבדק מראש על ידי ספק השירות המוזמן ובהתאם לאישורו תימסר למזמין הודעה על כך מראש, טרם אישורה הסופי.

כניסה לחדרים במלון הינה החל מהשעה 15:00 ויציאה מהם עד השעה 11:00 בצהריים, ללא שזו תלויה במועדי הטיסות.

בתי המלון מציעים לעיתים שירותים נוספים כגון סאונה, חדר כושר, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה,וכדומה, הניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש בכל מתקן האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום נוסף.

חלק מהשירותים המוצעים ע”י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. שיא טרוול לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, 

כל אספקת שירות אשר אינה כלולה במחיר ההזמנה, לא תהווה התחייבות מצד שיא טרוול לאספקת השירות ולמחיר שאינו כלול בו. 

חשוב להדגיש שמנין ימי חבילת נופש הוא לפי מספר הלילות בבית המלון הכלול בה, בלי כל קשר לזמן השהיה המלא בחו”ל בפועל, הנקבע בהתאם למועדי הטיסות הכלולות בחבילת הנופש.

טיולים מאורגנים לחו"ל:

המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד.

יתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים , והם נתונים לשיקול דעתה של חברת שיא טרוול אל מול ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול או בתנאי מזג האויר, בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל. מומלץ שלא לערוך תכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.

במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות הכלולות בטיול המאורגן. המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו .

הטיולים המפורטים פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל, אלא אם צוין במפורש אחרת. המארגנים אינם מתחייבים שתהיה התאמה כלשהי בין המשתתפים בטיול, לרבות לענין גיל  או כל סיוג אחר של המשתתפים, והם אינם מציבים קריטריונים מוקדמים כלשהם להרשמה לטיול.

במקרה של בקשה מיוחדת ימולאו הכללים כאמור לעיל בגין כל בקשה נוספת ו/או בכל בקשה חיונית ו/או לצרכים אישים ועל פי הודעה מראש.

כל הוראות אחרות כאמור לעיל המצוינות בתנאים הכללים לעיל יחולו בשינויים המתבקשים כאמור ביחס לטיול מאורגן לרבות תנאי הביטול והשינויים אשר יחולו על כל הזמנה.

על כל נוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה שנעשתה איתו.

חיובים וביטולים:

מחובתו של כל לקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול בכל מוצר ו/או שירות בהתאם לתנאי הספק ו/או בהתאם לתנאים המפורטים מטה (ראה טבלת ביטולים).

מחירי המלונות או הטיסות המוצעים נלקחים ישירות בזמן אמת מהספקים השונים, ומשתנים תכופות. מחיר ההזמנה הקובע הוא המחיר בעת ההזמנה, בכפוף לאישורה על ידי ספקי השירותים השונים. לידיעתכם – זיכויים יינתנו לפי שער המט”ח הרלוונטי לאותה עסקה.

על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק. בהתאם לתעריפים של שיא טרוול ו/או הספקים השונים, המשתנים בהתאם לכל מוצר.

ביטולים ושינויים:

כל הרוכש שירות רשאי לבטל את העסקה בהתאם לפרק ג’ להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א–1981 (להלן: “החוק“), וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן.

ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית ו/או בהודעה אלקטרונית לסוכן הנסיעות. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן , לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.

האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ”י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים – שאינם ימי מנוחה – ממועד ביצוע העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות, שיא טרוול או ספקי תיירות אחרים .

דין שינוי כדין ביטול –מחובת הלקוח להתעדכן בטבלת דמי הביטול מטה ו/או לחלופין בהתאם לתנאי ספק השירות.

כל בקשה לביטול הזמנה מחויבת בדרישת כתב עפ”י הדין ובנוסף מחובת המזמין לוודא כי התקבלה אצל סוכן המטפל.

לכל הזמנה שלא צוין לגביה דמי ביטול שלא בהתאם לחוק הגנת הצרכן ושלא ננקב מחיר הביטול, יהיו דמי הביטול בשיעור מלא (100%), וביטול הזמנה לא יקנה זכות להחזר כספי כלשהו, למעט מסי נמל והיטלי בטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי טיסה.

כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל”א-1971.

כל שינוי דינו כביטול למעט באם צוין אחרת על ידי ספק השירותים, לאחר אישור הזמנה וביצועה כל שינוי מחויב בתשלום.

שיא טרוול  מתחייבת לבצע את ההזמנה, למסור בדייקנות למזמין כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה, ואולם לא תהיה אחראית לפגם ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטתה, אם אלו יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה עליה מראש על אותה תקלה או פגם , לרבות בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה ו/ או כל שרות אחר.

יצוין, כי אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש”ם- 1980. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים.

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל מקרה שתוגש תביעה נגד “שיא טרוול ” ו/או מי מטעמה וגם/או יחד צדדים שלישי, תהא לבתי המשפט ואך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, 

התיישנות: 

בהתאם להוראת סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958 מוסכם על המזמין כי לא יהיה זכאי להגיש כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל תביעה שהיא בקשר עם הזמנת השירותים שהוזמנו הימנה לאחר חלוף שנתיים ממועד ההזמנה.

 

דמי ביטול מלונות וחבילות  נופש בישראל:

 • ביטול עד 90 ימי עסקים לפני האירוח – 200 ₪  דמי ביטול
 • ביטול בין 89-70 ימי עסקים לפני האירוח 12% מערך העסקה
 • ביטול בין 69-40 ימי עסקים לפני האירוח 40% מערך העסקה
 • ביטול בין 39-22 ימי עסקים לפני האירוח 85% מערך העסקה
 • ביטול בין 21 ימי עסקים עד יום היציאה – 100% מערך העסקה
 • אי הגעה למלון תחויב ב – 100% מערך ההזמנה הכולל, או בהתאם למדיניות המלון.
 • דמי ביטול/שינוי לחבילת נופש לחו”ל עם טיסות שכר
 • דמי הביטול נקבעים על ידי הספקים השונים וחובה על כל לקוח להתעניין בשיעורם.

דמי ביטול של נופש בחו"ל או חבילות נופש בחו"ל:

דמי ביטול לנופש בחו”ל עפ”י מדיניות החברה כאשר המזמין לא עומד בתנאי חוק הגנת הצרכן, יהיו כדלקמן:

 • דמי רישום 700 ₪ לאדם לא יוחזרו למבטל ללא קשר לסיבת הביטול
 • ביטול עד 60 ימי עסקים לפני היציאה – 15% מערך העסקה
 • ביטול בין 60 עד 30 ימי עסקים לפני היציאה – 25% מערך העסקה
 • ביטול בין 30 ימי עסקים עד22  ימי עסקים לפני היציאה– 60% מערך העסקה
 • ביטול  21ימי עסקים לפני היציאה 100% דמי ביטול
 • ביטול כרטיס טיסה הינו בהתאם לנוהלי חברת התעופה (מעבר לאמור לעיל).

מובהר כי אין באמור לעיל לפגוע בכל הוראה שבדין ו/או הוראות חוק ובפרט בחוק הגנת הצרכן. 

אגירת מידע

הנתונים שנאספים באתר נשמרים במאגרי המידע המאובטחים של חברתנו. החוק אינו מחייב אתכם למסור מידע זה, ועם זאת אי מסירת המידע תמנע ממכם לקבל את כל השירות שיש לנו.

השימוש במידע

במידע הנאסף ייעשה שימוש בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות שלנו, או על פי הוראות כל דין, וזאת בשל הצורך לאפשר את הפעילויות השוטפות הבאות:

שימוש בשירותי האתר השונים

 • שיפור השירותים המוצרים והתכנים המוצעים לגולשי ולקוחות האתר
 • לאפשר יצירת אזורים אישיים ובטוחים באתר
 • לצרכי תפעול, שינוי או עריכה וביטול שירותים תכנים ומוצרים קיימים
 • לאפשר רכישת שירותים ומוצרים באתר לרכישת מוצרים ושירותים באתר
 • על מנת לאפשר פרסום מידע מוצרים ותכנים
 • התאמת המודעות התמונות והמוצרים המוצגים באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות שלכם
 • המידע הנאסף שישמש את החברה הינו בעיקרו מידע סטטיסטי, ואין בו כדי לזהות  את הגולשים 
 • דיוור ישיר אלקטרוני

כגולשים באתרנו אנו יוצאים מנקודת הנחה כי תרצו שנשלח אליכם מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע כזה או אחר בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, וכן מידע שיווקי ופרסומי הרלוונטי לפעילות החברה.

הרשמה לאתרנו ו/או לקבלת "הדילים החמים שלנו" או כל רישום מסוג אחר תהווה הסכמה ואישור לחברה לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני אינפורמציה ומידע בדבר שירותי החברה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם זה מידע שהחברה עצמה תפרסם ובין אם יהיה זה מידע שתקבל החברה ממפרסמים אחרים לצורך משלוח. תוכלו לבקש מאיתנו בכל זמן לחדול מלשלוח אליכם מידע כאמור.

חברתנו לא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים ובלתי מורשים.

מסירת מידע לגורם אחר

החברה לא תעביר לצד שלישי את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף בנוגע לפעילותכם באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

מידע הנדרש לצורך השלמת הליך הרכישה, אם תרכוש שירותים ומוצרים מצד שלישי המוצעים למכירה באתרנו.

אם תיקחו חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לצד שלישי ולחברה המוצגות באתר

בכל מקרה של מחלוקת משפטית , טענה, תביעה, דרישה או כל הליך משפטי, אם יהיו, ביניכם לבין החברה ואשר יחייבו חשיפת פרטים אלה

במקרה בו תבצעו באתר פעולות שהן בניגוד לדין ו/או נחזות כמנוגדות לדין ו/או במקרה של ניסיון לבצע פעולות כאלה, במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי וכללי השימוש שבאתרנו

במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיכם או את המידע אודותיכם לצד שלישי

אבטחת מידע

חברתנו מיישמת באתריה נהלים ומערכות עדכניים ומודרניים לאבטחת המידע. אף שנהלים ומערכות אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בהם כדי להעניק בטחון מוחלט. לכן, חברתנו אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן הרמטי ומוחלט מפני גישה וחדירה בלתי-מורשים למידע הנאסף המאוחסן בהם.

 

מוזמנים ליצור קשר:

035788888